Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest
NN PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SAPERSKA 38E / 19 61-493 Poznań
NIP 7831840752
REGON 389643222

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

1. REALIZACJA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA
Jeśli złożysz zamówienie w Sklepie internetowym, używamy Twoich danych osobowych,
podanych w toku składania zamówienia, w celu realizacji tego zamówienia,
umożliwienia Ci realizacji płatności za zamówienie oraz wysyłania Ci powiadomień o
statusie realizacji zamówienia i dostawy.
Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

• imię i nazwisko Klienta (wymagane)
• dane adresowe (opcjonalne)
• e-mail (wymagane)
• telefon (wymagane)
• w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP
(wymagane w przyp. przedsiębiorców)
• dane dot. płatności.

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest
dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:
• wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
• prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych
na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu
satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
• prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony/dochodzenie
roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
• wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

1. Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów
przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W
przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane
mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego tego postępowania.
2. OBSŁUGA REKLAMACJI
Jeśli złożysz reklamację, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi
procesu reklamacji.
Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?
• imię i nazwisko (wymagane)
• dane adresowe (opcjonalne)
• e-mail (opcjonalnie)
• telefon (opcjonalnie)
• nr konta (opcjonalnie)
• historia zakupów (w tym reklamacji)
Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest
dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie
i rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako
opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie
z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych
w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto
Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu reklamacji; niepodanie
telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu reklamacji).
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:
• wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
• wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami art. 556-576 kodeksu cywilnego]
• prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony/dochodzenie
roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
• wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
[art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]